Dětský metr

Formát 140x11 cm, samolepící papír

Tři pásy se nalepí tak, aby navazovaly a do správné výšku na přilnavý podklad (zárubeň dveří, lednička...). Slouží k zakreslování výšky dětí.
Balení je provedeno svazky po 25 kusech.
Zpět k pomůckám a hrám