Procvičovací sešit z matematiky pro 1. třídu základní školy, 1.- 3. díl
Jana Potůčková, Vladimír Potůček
1. díl ISBN 978-80-901986-8-5 (dříve 80-901986-8-6)
2. díl ISBN 978-80-901986-9-2 (dříve 80-901986-9-4)
3. díl ISBN 978-80-86252-00-1 (dříve 80-86252-00-0)
schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-19 551/2017 dne 17. 7. 2017 na 6 let.
24 stran x 3, formát A5, vazba V1 (brožura), obsah i obálka zelenobílá (vyobrazení níže je černobílé pro zjednodušení dat).

Třídílný pracovní sešit z matematiky pro 1. třídu ZŠ je součástí souboru Matematika pro 1. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílnou pracovní učebnici matematiky.


Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu.

Orientační obsah: 1. díl
* Numerace v oboru 1 - 5 * Čísla 1 - 3 * Základní geometrické útvary * Čísla 4 - 5 * Číslo 0 * Opakování * Numerace v oboru 1 - 10 * Geometrické cvičení
2. díl
* Číslo 6, Číslo 7, Číslo 8 , Číslo 9, Číslo 10, Opakování
3. díl
* Čísla 0 - 20, * Sčítání a odčítání bez přechodu desítky, * Sčítání a odčítání s přechodem desítky, * Opakování, * Hádanky.

Několik ukázek:Zpět k 1. třídě