Procvičovací sešit z matematiky pro 2. třídu základní školy, 1.- 3. díl
Jana Potůčková, Vladimír Potůček
ISBN 978-80-86252-04-9 (1. díl, dříve 80-86252-04-3)
ISBN 978-80-86252-05-6 (2. díl, dříve 80-86252-05-1)
ISBN 978-80-86252-06-3 (3. díl, dříve 80-86252-06-X)
schváleno MŠMT č.j. MSMT-13580/2019 dne 7. 8. 2019 na 6 let.
36 stran x 3, formát A5, vazba V1 (brožura), obsah i obálka zelenobílá (vyobrazení níže je černobílé pro zjednodušení dat).

Třídílný pracovní sešit z matematiky pro 2. třídu ZŠ je součástí souboru Matematika pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílnou učebnici a přílohu
.


Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu.

Obsah koresponduje s obsahem v učebnici:
1. díl
* Počítání do 20 bez přechodu přes desítku.
* Geometrie.
* Sčítání do 20 s přechodem přes desítku.
* Geometrie.
* Odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
* Počítání se závorkami
2. díl
* Počítání do sta
* Měření.
* Zaokrouhlování na desítky.
* Počítání do sta bez přechodu, s přechodem přes desítku.
* Souměrnost.
* Geometrie.
3. díl
* Čas. * Násobení 0-5.
* Litr, kilogram.
* Dělení jednou - pěti.
* Sčítání a odčítání do sta.


Několik ukázek:Zpět k 2. třídě