Anglické číslovky
Přehled číslovek s přepisem anglické výslovnosti, krátkou frází a obrázky k zapamatování.