Rozlišujeme 10 slovních druhů
Přehled slovních druhů v obrázku, včetně příkladů.