Odlišná výslovnost a psaní souhlásek
Tabulka přehledně vyvozující spodobu.