Druhy vět
Obrázek s tabulkou přehledně ukazuje druhy vět včetně příkladů a znázornění intonace.