Hlásky
Obrázek s tabulkou přehledně ukazuje rozdělení hlásek.