Věta jednoduchá a souvětí
Přehled příkladů věty jednoduché a souvětí včetně základní skladební dvojice a dalších.