Shoda podmětu s přísudkem
Přehled odvození shody přísudku s podmětem v obrázku, s pomůckou, včetně příkladů.