Slovní druhy ohebné, neohebné
Přehled slovních druhů v obrázku, včetně příkladů.