U sloves určujeme
Přehled časování sloves v tabulce s příkladem.