Geometrické tvary
Přehledný výčet základních geometrických útvarů a těles znázorňující i pojmy strana, vrchol, hrana, stěna.