Deníček školáčka (3 verze) a Žákovská knížka (vše formátu A5, 28 stran)

Deníček školáčka je určen pro první a druhý ročník ZŠ - 3 verze se liší hlavně obálkou (žlutý, modrý, červený), obsah je až na barvy rámečků stejný.
Žákovská knížka je určena pro třetí až pátý ročník ZŠ .


Další náš příbuzný výrobek najdete pod názvem Školní deníčky formátu A6.


Obsah - Deníček školáčka (pro 1. a 2. ročník ZŠ)
Tento deníček patří...
Omluvný list
Září, sdělení o prospěchu, sdělení učitele rodičům a rodičů učiteli
(dále obdobně Říjen... až Červen)
Jiná sdělení
Hodnocení za 1. a 3. čtvrtletí, Termíny třídních schůzek
Rozvrh hodin

Několik ukázek z obsahu (příklad vyobrazení je z modré a žluté verze):


Obsah - Žákovská knížka (pro 3. - 5. ročník ZŠ)
Tato žákovská knížka patří...
Omluvný list
Sdělení o prospěchu:
Český jazyk (4 str.)
Matematika (4 str.)
.......jazyk (2 str.)
Prvouka nebo Přírodověda a Vlastivěda (2 str.)
Hudební v. a Výtvarná výchova (2 str.)
Praktické činnosti a Tělesná výchova (2 str.)
(další volitelné, 2 str.)
Sdělení učitele rodičům a rodičů učiteli
Jiná sdělení
Hodnocení za 1. a 3. čtvrtletí, termíny tř.schůzek
Rozvrh hodin

Několik ukázek z obsahu:Zpět k pomůckám a hrám