Čítanka pro 4. třídu základní školy
Jana Potůčková
ISBN 978-80-86252-37-7
Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-35624/2016 dne 22. 12. 2016 na 6 let.
128 stran, formát A4, vazba V4 (šitá a lepená brožura)
Ojedinělé je uvádění slohového učiva a slohových cvičení přímo za úryvky, ve kterých byly slohové jevy zřetelné. Knížka je bohatě ilustrována.
Čítanka obsahuje úryvky pohádek, pověstí, básničky a lidová říkadla, vybrané ze zlatého fondu české a světové dětské literatury (obsah viz níže) a je doplněna časovou osou, na které jsou data narození i případně úmrtí autorů zpracována graficky přehledně. Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 4. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílnou UČEBNICI, dvoudílný PRACOVNÍ SEŠIT a VZORY PODSTATNÝCH JMEN PS.

Obsah:
* Cililililililililililink! Jiří Žáček
Kdyby tu nic nebylo. Jan Čarek
Jen mít oči k vidění. Jan Čarek
Kalle Blomkvist zasahuje. Astrid Lindgrenová
Sloh - vyprávění
Co říká mateřídouška dětem. František Hrubín
Ruce. František Hrubín
Kapela pana. Anděla Karel Šiktanc
Příběhy doktora Dolittla. Hugh Lofting
Sloh - popis smyšleného zvířete
Pan Tralalinský. Julian Tuwim
Tma. Dušan Radović
Dva kořeny. Christian Morgenstern
Kdy je čas vstávat. Robert Louis Stevenson
Kohos a Komus. Boris Zachoder
Zajíc a sovy. Martina Drijverová
Sloh - popis osoby
Sladký sen. Jan Skácel
Den s větrovou chutí. Milena Lukešová
Pouštění draků. Jan Čarek
Na shledanou, vlaštovky. Zedněk Kriebel
Gabra a Málinka. Amálie Kutinová
Sloh - psaní adresy a blahopřání
Přišel k nám študý chudent. Jiří Kolář
Večerní televize. Jiří Slíva
Při hymně. Jiří Slíva
Teploměr. Jiří Slíva
Heidi děvčátko z hor. Johanna Spyriová
Sloh - vyprávění
Kája Mařík. F. Háj
Sloh - pozdrav
Hádanka první. František Halas
Hádanka druhá. František Halas
Hádanka s rozřešením. František Halas
Rozpočítadla. Miroslav Florian
Bylo nás pět. Karel Poláček
Sloh - psaní osnovy
Hádanky (lidové)
Velká kniha pohádek. Božena Němcová
My tři králové (lidová koleda)
Větvička jmelí. Jan Čarek
O Vánocích. Jan Čarek
Kdo byl hodný nezlobil. Jan Vodňanský
Sněhulák na návštěvě. Jan Vodňanský
Král Drozdibrad
Sloh - vyprávění pohádky
Zpívající housle. Marie Voříšková
O srdnatém střelci Andrejovi a jiné pohádky. Ivo Vaculín
Chytrá Šaharazád. František Hrubín
Pohádka o ebenovém koni. František Hrubín
Sloh - popis věci
O nezvedených kůzlatech. František Hrubín
Ošklivé káčátko. H. Ch. Andersen
Brémští muzikanti. Jacob a Wilhelm Grimmové
Sloh - telefonování
Inzerát na sny. Michal Černík
Vzpomínka na pravěké doby aneb zlatý věk. Michal Černík
Loď, která plula po vodě i po zemi. I. Calvin
Žabka carevna. Michail Bulatov
Kohout a lišák. Jean de La Fontaine
Jelen, který se zhlížel ve vodě. Jean de la Fontaine
Kouhoutek, kočka a myš. Jean de la Fontaine
Malý princ. Antoine de Saint-Exupéry
Sloh - popis osoby
Co všechno musí dělat jaro. František Halas
Čarodějův klobouk. Tove Janssonová
1 Sloh - vyprávění podle osnovy
Lidová říkadla
Sloh - popis činnosti
Lišky, dobrou noc. František Nepil
Jaro si dalo inzerát. Miroslav Florian
Budíček. Miroslav Florian
Matka a jabloň. František Hrubín
Co se povídalo. Ladislav Dvořák
Ronja, dcera loupežníka. Astrid Lindgrenová
Sloh - vyprávění
Medvídek Pú. A. A. Milne
Sloh - pozvánka
Hra na zlatou bránu (lidová)
Hra na vodníka (lidová)
Čaroděj ze země Oz. Lyman Frank Baum
Sloh - popis krajiny
Poučení otcovské. František Halas
Poučení synovské. František Halas
Před usnutím. František Halas
Ptal se včera pána pán. Josef Kainar
Alenka v kraji divů a za zrcadlem. Lewis Carroll
Sloh - tvoba osnovy, vyprávění podle osnovy
Když velcí byli kluci. Hana Doskočilová
Proč je rosnička pilná. Jan Skácel
Hádanka. Jan Skácel
Hádanka. Jan Skácel
Čtyři a půl kamaráda a záhadná nemoc. Joachim Friedrich
Sloh - dopis
Kolik řečí umíš. Jiří Žáček
Vážka. Zdeněk Kriebel
Domky. Jan Vodňanský
Sloh - popis domu
Ukolébavka. Jan Amos Komenský
Ukolébavka pro bratříčka. Saša Čornyj
Robinson Crusoe. Daniel Defoe
Sloh - osnova a vyprávění podle osnovy, popis věci, dopis
Kocourkov. Josef Kainar
Ryby. Josef Kainar
Šneček. Josef Kainar
Kůň a žába. Josef Kainar
Piráti. Josef Kainar
Sloh - vyprávění
Karlík a továrna na čokoládu. Roald Dahl
Sloh - popis věci
Hoši od Bobří řeky. Jaroslav Foglar
Červená kniha ohrožených druhů rostlin a živočichů ČSSR - Ptáci
Vysvědčení. Josef Kainar
Všimněte si na časové ose...
Použitá literatura


Ještě několik stránek na ukázku.
(1. úvodní stránka k podzimní části,
2. základní informace o autorovi, díle a žánru, doplněno fonetickým přepisem jména autora,
3, 4, 5. úkoly na konci textů, slohové úkoly jsou podloženy modře,
6. časová osa s údaji o autorech)
Zpět k 4. třídě