Pracovní sešit z českého jazyka pro 5. třídu ZŠ, 1. a 2. díl
Jana Potůčková
1. díl ISBN 978-80-86252-40-7 (dříve 80-86252-40-X)
2. díl ISBN 978-80-86252-41-4 (dříve 80-86252-41-8)
1. i 2. díl má 28 stran, formát A4, vazbu V1,
Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-29212/2012-21 dne 20.9.2012 na 6 let.
Lektorovaly: Mgr. Jana Borecká, PhDr. Taťána Holasová, CSc., Mgr. Simona Šedá

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 5. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílnou UČEBNICI. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 4. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován.

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Vhodně procvičují učivo UČEBNICEZpět k 5. třídě