Český jazyk pro 5. třídu ZŠ, učebnice, 1. a 2. díl
Jana Potůčková
1. díl ISBN 978-80-86252-38-4 (dříve 80-86252-38-8)
2. díl ISBN 978-80-86252-39-1 (dříve 80-86252-39-6)
1. a 2. díl mají 56 a 56 stran, formát A4, vazbu V1,
Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-29212/2012-21 dne 20.9.2012 na 6 let.
Lektorovaly: Mgr. Jana Borecká, PhDr. Taťána Holasová, CSc., Mgr. Simona Šedá

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 5. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný PRACOVNÍ SEŠIT. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 4. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován.

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská.

Zpět k 5. třídě