Procvičovací sešit z matematiky 4/1.-3. díl
Růžena Blažková, Jana Potůčková

ISBN 978-80-86252-30-8 (1. díl, dříve 80-86252-30-2)
ISBN 978-80-86252-31-5 (2. díl, dříve 80-86252-31-0)
ISBN 978-80-86252-32-2 (3. díl, dříve 80-86252-32-9)
Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-3562/2017 dne 10. dubna 2017 na 6 let.
28 stran x 3, formát A4, vazba V1 (brožura), barevná obálka, dvoubarevný obsah (černobílý text a oranžová grafika).

Třídílný procvičovací sešit je součástí souboru Matematika pro 4. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílnou učebnici.

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 3. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu.
Několik ukázek z prvního dílu:Zpět k 4. třídě