Procvičovací sešit z matematiky 5/1.-3. díl
Růžena Blažková, Jana Potůčková

ISBN 978-80-86252-47-6 (1. díl)
ISBN 978-80-86252-48-3 (2. díl)
ISBN 978-80-86252-49-0 (3. díl)
schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT-19 549/2017 dne 17. 7. 2017 na 6 let.
1. díl 40 stran, 2. díl 32 stran a 3. díl 32 stran, formát A4, vazba V1 (brožura), barevná obálka, dvoubarevný obsah (černobílý text a oranžová grafika).

Třídílný procvičovací sešit je součástí souboru Matematika pro 5. ročník ZŠ, který obsahuje dále třídílnou učebnici.

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 4. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu.
Několik ukázek z prvního dílu:Zpět k 5. třídě