Svět kolem nás, 1. a 2. díl
Jana Potůčková
ISBN (1. díl)
ISBN (2. díl)
Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-37983/2016 dne 13.února 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro výuku ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.
1. díl 92 stran, 2. díl 88 stran, formát A4, vazba V1 (brožura)

Dvojdílná pracovní učebnice Prvouka pro 3.
Obsah 1. dílu:
* Komentář k učebnici
* Slovo k učiteli
*
Obsah 2. dílu:
Další ukázky z 1. dílu:Zpět k 3. třídě