- 3. třída

(jsou uvedeny doporučené koncové ceny v Kč včetně DPH)
53011 Český jazyk 3/1.díl.....................44,- (vč.10%DPH)
53012 Český jazyk 3/2.díl.....................44,- (vč.10%DPH)

53021 Pracovní sešit z ČJ 3/1.díl:..........43,- (vč.10%DPH)
53022 Pracovní sešit z ČJ 3/2.díl...........43,- (vč.10%DPH)

53030 Čítanka 3 ..................................100,- (vč.10%DPH)
53031 Procvičovací sešit k čítance 3.....39,- (vč.10%DPH)
53032 Sloh a Komunikační výchova.....42,- (vč.10%DPH)
53041 Písanka 3/1.díl............................15,- (vč.10%DPH)
53042 Písanka 3/2.díl............................15,- (vč.10%DPH)

53050 Vyjmenovaná slova...................20,- (vč.10%DPH)
53055 Žolíková karta .............................3,- (vč.21%DPH)
53056 Žolíci ...........................................3,- (vč.21%DPH)


53051 Prvouka 3: Svět kolem nás 1.díl...61,00 (vč.10%DPH)
53052 Prvouka 3: Svět kolem nás 2.díl...64,00 (vč.10%DPH)

53061 Matematika 3/1.díl.......................53,- (vč.10%DPH)
53062 Matematika 3/2.díl.......................50,- (vč.10%DPH)
53063 Matematika 3/3.díl.......................50,- (vč.10%DPH)

53071 Procvičovací sešit z mat.3/1.díl....29,- (vč.10%DPH)
53072 Procvičovací sešit z mat.3/2.díl....29,- (vč.10%DPH)
53073 Procvičovací sešit z mat.3/3.díl....29,- (vč.10%DPH)
53081 Příloha k matematice pro 3.r.........25,- (vč.10%DPH)