Odlišná výslovnost a pravopis párových souhlásek, procvičovací sešit (z českého jazyka pro 2. ročník ZŠ)
Jana Potůčková
díl ISBN 978-80-86252-605
52 barevných stran, formát A4, vazba V1, nemá doložku MŠMT

Knížka je vhodná k souboru Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dvoudílnou učebnici, dvoudílný Pracovní sešit a tři díly písanek. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 1. třídu ZŠ.

Knížky jsou velice přehledné. Obsahují spoustu úkolů k procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující. V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování (řádkování je stejné jako u písanek). V úkolech žáci dopisují, podtrhují, luští tajenky, opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam přísloví... Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování i/ý.

Obsah

Několik stránek na ukázku:Zpět k 2. třídě