Pracovní sešit z českého jazyka pro 2. třídu ZŠ, 1. a 2. díl
Jana Potůčková
1. díl ISBN 978-80-86252-10-0 (dříve 80-86252-10-8)
2. díl ISBN 978-80-86252-11-7 (dříve 80-86252-11-6)
1. i 2. díl mají 56 barevných stran, formát A4, vazba V1,
schváleno MŠMT čj. MSMT-3443/2019-1 dne 30. 1. 2019 na 6 let.

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 2. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílnou učebnici, Odlišná výslovnost PS a tři díly písanek. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 1. třídu ZŠ. Přísně dodržuje didaktické zásady.

Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu úkolů k procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům, ale většina úkolů je samovysvětlující. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky v souladu s odlišením v učebnici. V procvičovacích sešitech je u úkolů dostatek místa k dopisování (řádkování je stejné jako u písanek). V úkolech žáci dopisují, podtrhují, luští tajenky, opisují, vybírají z nabídky slov, doplňují, vybarvují, hledají význam přísloví... Velký prostor je věnovaný opakování a doplňování i/ý.

Obsah 1. i 2. dílu koresponduje s obsahem 1. i 2. dílu učebnice.

Několik stránek z 1. dílu na ukázku:Zpět k 2. třídě