Sloh a Komunikační výchova pro 3. ročník ZŠ
Sloh: Jana Potůčková
Komunikační výchova: Dagmar Bulová
ISBN 978-80-86252-568
40 stran, formát A4, vazbu V1, obsah Komunikační výchovy je jen modro-černo-bílý
Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-3443/2019-3 dne 13. 3. 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura na 6 let.
Lektorovaly: Mgr. Simona Šedá, Mgr. Jitka Altmanová, doc. PhDr. Eva Hájková, CSc., PaedDr. Jana Nedvědová

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 3. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílnou UČEBNICI, dvoudílný PRACOVNÍ SEŠIT, ČÍTANKU, dvoudílnou PÍSANKU, PRACOVNÍ SEŠIT K ČÍTANCE, procvičovací sešit VYJMENOVANÁ SLOVA a motivační pomůcky ŽOLÍKOVÁ KARTA a ŽOLÍCI. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 2. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován.

Orientační obsah slohu:
* Jak se zdravíme
* Cestování
* Radka jde do knihovny
* Moje rodina
* Všichni pomáháme
* Lampion
* Tom
* Vašík jede sám
* Co vidím
* Blahopřání k Vánocům
* Můj den
* Vánoce
* Zima
* Pozvánka
* Vyrábíme dárek
* Jak se chováme na návštěvě
* Rozmluva
* Rozumíme i sdělením beze slov
* Velikonoce
* Náš pokojíček
* Překvapení pro maminku
* Naše škola
* Moje země
* Výlet do Prahy
* Dopis od babičk
* Prázdniny

Ukázky několika stran Slohu:Ukázky několika stran Komunikační výchovy:Zpět k 3. třídě