Písanky 1/1.-5. díl
Jana Potůčková, Vladimír Potůček
Díl / počet stran / formát / EAN
1. díl / 24 / A4 / 8594030080023,
2. díl / 32 / A5 / 8594030080030,
3. díl / 32 / A5 / 8594030080047,
4. díl / 32 / A5 / 8594030080054,
5. díl / 24 / A5 / 8594030080061,
Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 3818/2018 dne 7. února 2018 na 6 let.
Vazba V1 (brožura), modrobílý obsah i obálka (vyobrazení níže je černobílé pro zjednodušení dat).

Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ, který obsahuje dále Živou abecedu tetky Abecedky, Slabikář a Čítanku.

První díl obsahuje rozcvičovací cviky na uvolnění ruky v souladu se směrnicemi MŠ. Druhý až čtvrtý díl vyučují psací písmena a jejich spojení. Pátý díl obsahuje rozšiřující úlohy. Psací písmo použité v písankách je v souladu s aktuální tabulí psacího písma a prošlo schvalovacím řízením ve Výzkumném ústavu pdagogickém v Praze-Zličíně. V druhém až pátém díle je na vnitřní straně obálky procvičováno i psaní číslic.
Psací písmo se nacvičuje v tomto pořadí:
1. díl: Procvičovací a uvolňovací cviky.
2. díl: l, e, i, u, é, ú, ů, í, slabiky, a, o, m, M, slova, t, p, s, A, O, .!?, T, j, J, y, číslice.
3. díl: n, N, d, D, k, U, Y, I, K, r, P, R, v, V, z, Z, h, H, au, ou, číslice.
4. díl: S, š, Š, L, c, Č, b, B, ž, Ž, g, G, f, F, ch, Ch, di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě, ď, ť, ň, číslice.
5. díl: Rozšiřující cvičení a úkoly.
Taktika výuky psacího písma využívá obtahování předepsaného písene, nacvičování složitějších písmen po částech, psaní písmene (nebo částí) na předepsaném náznaku. Často jsou na prvních řádcích nácviku písmene používány pomocné sklonné čáry a výškové linky.
Ukázka obsahuje tabuli psacího písma a několik vzorových stran ze 4. dílu.

Zpět k 1. třídě