Slabikář
Jana Potůčková
ISBN 978-80-901986-1-6 (dříve 80-901986-1-9)
96 stran, formát A4, vazba V4 (šitá,od r.1999/2000),
Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 3818/2018 dne 7. února 2018 na 6 let.

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ, který uvádí Živá abeceda a obsahuje dále Čítanku a pět dílů písanek. Slabikář obsahuje množství osvědčených i nových námětů z praxe a tradičních metodik. Dodržuje didaktické zásady. Ke slabikáři prodáváme i CD Písničky ze slabikáře, kter

Knížka obsahuje spoustu jednoduchých her na procvičování učiva, je bohatě ilustrována. Obsahuje mnoho motivačních prvků. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. Navazuje na Živou abecedu. Doporučujeme také současně používt hry Hrajeme si s písmenky, Slabiková skládačka a Pexeso "Pohádková abeceda".
Slabikář je systematicky a přehledně členěn. Jednotlivé části jsou barevně odlišeny. Celý soubor ČJ pro 1. tř.ZŠ používá dokonalé psací písmo, které je v souladu s tabulí psacího písma podle MŠMT (viz písanky)
1. část - čtení písmen M, T, L, S, P, J, N a slov s otevřenou slabikou (viz str.12,13).

2. část - čtení písmen D, K, R, V, Z, H, a dvojhlásky AU a OU.
3. část - čtení písmen Š, C, Č a čtení slov s více souhláskami na začátku slova.
4. část - čtení písmen B, Ž, Ř, G, F, CH a slov s více více souhláskami uprostřed a na konci slova.
5. část - čtení slov obsahujících písmena Ď, Ť, Ň, slabiky DĚ, TĚ, NĚ a Ě.
Každému písmenu je věnována stránka úvodní s částí motivační pohádky, básničku a motivačním obrázkem a předepsaným písmenem (velkým i malým tiskacím i psacím). Dále navazuje stránka výuková s procvičovacím článkem, sloupkem slov k procvičení, s rozdělenými obtížnými slovy a textem psacím písmem. Následují stránky procvičovací zaměřené na procvičení učiva formou her (viz str. 56-59).

Za každou částí je stránka s tabulkou na procvičování čtení slov (viz str. 60) a pohádka za odměnu (str. 61).

Motivace: Za správné čtení výukových stránek a procvičovacích sloupců slov si mohou děti vybarvit kytičku na stránce. Na konci každé z pěti částí si pak děti pro motivaci nalepí na obálku slabikáře samolepící berušku (jsou součástí knížky)Zpět k 1. třídě