Živá abeceda tetky Abecedky
Jana Potůčková
ISBN 978-80-901986-0-9 (dříve 80-901986-0-0)
Schváleno MŠMT ČR pod č.j. MSMT - 3818/2018 dne 7. února 2018 na 6 let.
32 stran, formát A4, vazba V1 (brožura)

Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ, který obsahuje dále Slabikář, Čítanku a pět dílů písanek. Podobně jako Slabikář obsahuje Živá abeceda množství osvědčených i nových námětů z praxe a tradičních metodik. Přísně dodržuje didaktické zásady. Obsahuje spoustu jednoduchých her na procvičování učiva, je bohatě ilustrována. Obsahuje mnoho motivačních prvků. Přímo na jednotlivých srtánkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. Doporučujeme také současné používání her Hrajeme si s písmenky, Pexeso "Pohádková abeceda" a Slabiková skládačka

Knížka obsahuje úvod do školního života žáků, procvičuje pojmy nahoř, dole,vpravo, vlevo, nácvik čtení zleva doprava nejdříve na obrázcích (viz strana 8), hry typu hledej, co do obrázku patří (nepatří), hledání rozdílů v obrázcích. Dále následuje procvičování slabikování (viz strana 11)

a čtení všech samohlásek (viz např."A" na stranách 12 a 13)

a souhlásek L, S, M, P, T.
Na závěr Živé abecedy žáci procvičují čtení po slabikách (viz str. 28, 29).

Celou učebnicí prochází pohádka, která uvozuje učivo a motivuje žáky.


Zpět k 1. třídě