Procvičovací sešit z matematiky 3/1.-3. díl
Jana Potůčková

ISBN 978-80-86252-15-5 (1. díl, dříve 80-86252-15-9)
ISBN 978-80-86252-16-2 (2. díl, dříve 80-86252-16-7)
ISBN 978-80-86252-17-9 (3. díl, dříve 80-86252-17-5)
Schváleno MŠMT ČR pod č.j.: MSMT-35779/2020-3 dne 8. 9. 2020 na 6 let.
28 stran x 3, formát A4, vazba V1 (brožura), barevná obálka, dvoubarevný obsah (černobílý text a oranžová grafika).

Třídílný procvičovací sešit je součástí souboru Matematika pro 3. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílnou učebnici a přílohu.

Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1. a 2. třídě a jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly. Postup učiva koresponduje s postupem v učebnici a na stránkách učebnice jsou odkazy na optimální stránku procvičovacího sešitu.
Několik ukázek:Zpět k 3. třídě