Karty s přehledem učiva

EAN: je u každé karty, seznam kódů EAN je na stránce dole,
formát A4, křídový karton lakovaný

Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k připomínání přehledu učiva mimo třídu. Další příbuzné tituly jsou Výukové obrazy a Záložky s přehledem učiva.

Témata na kartách:
1. třída:

Abeceda/ + Numerace 1-20 (obj. č. 64101)

2. třída:

Malá násobilka/ + Geometrické tvary (obj. č. 64201)


Druhy vět/ + Hlásky (obj. č. 64202)


Odlišná výslovnost a psaní souhlásek/ + rozlišujeme 10 slovních druhů (obj. č. 64203)

3. třída:

U podstatných jmen určujeme/ + Výjimky u podstatných jmen (obj. č. 64301)


Vyjmenovaná slova/ + Věta a souvětí (obj. č. 64302)

4. třída:

Podmět a přísudek/ + Shoda přísudku s podmětem (obj. č. 64401)


Vzory podstatných jmen/ + Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského (obj. č. 64402)


U sloves určujeme/ + Slovní druhy ohebné, neohebné (obj. č. 64403)


Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/ + Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního (obj. č. 64404)


Angličtina:

Anglická abeceda/ + Anglické číslovky (1-20) (obj. č. 64601)


Časování TO DO/ + Časování TO BE (obj. č. 64602)


Seznam kódů EAN:
8 594030 080 597 Anglická abeceda/ Anglické číslovky
8 594030 080 603 U sloves určujeme/ Slovní druhy ohebné, neohebné
8 594030 080 610 Vyjmenovaná slova/ Věta a souvětí
8 594030 080 627 Podmět a přísudek/ Shoda přísudku s podmětem
8 594030 080 634 Malá násobilka/ Geometrické tvary
8 594030 080 641 Abeceda/ Numerace 1-20
8 594030 080 658 Druhy vět/ Hlásky
8 594030 080 665 Odlišná výslovnost a psaní souhlásek/ rozlišujeme 10 slovních druhů
8 594030 080 672 Časování TO DO/ Časování TO BE
8 594030 080 689 U podstatných jmen určujeme Výjimky u podstatných jmen
8 594030 080 696 Vzory podstatných jmen/Skloňování vzorů pod.jm.r. muž.
8 594030 080 702 Skloňování vzorů pod.jm.r.žen./ Skl. vzorů pod.jm.r. stř.

Zpět k pomůckám a hrám