Nástěnné výukové obrazy a Lišty k zavěšení

60xxxx Nástěnný výukový obraz ..... 160,- Kč (vč. DPH 21%) (uveďte objednávkové číslo 60xxxx a počet)
60101 Lišty k zavěšení 71cm pro obraz 70x100 (na výšku)........... 41,- Kč (vč. DPH 21%)
60102 Lišty k zavěšení 101cm pro obraz 100x70 (na šířku).......... 46,- Kč (vč. DPH 21%)

Výukové obrazy jsou formátu - B1 (70x100 cm). Na stěnu je můžete upevnit
- bez lišt (upevníte pomocí vlastních magnetů, rýsováčků, bostiku, vlastních nasazovacích lišt...), nebo
- s lištami (viz nabídka lišt níže).
Obrazy jsou určeny do interiéru na neosluněnou stěnu. Dlouhodobé působení slunečního světla způsobuje blednutí barev. Obrazy lze popisovat lihovými fixy.

Lišty k zavěšení
Lišty vyrábíme z neupraveného světlého dřeva a mohou být dodatečně lakovány (například disperzní akrylátovou barvou). Není-li uvedeno v objednávce jinak, dodáváme lišty v páru, přičemž obě lišty jsou opatřeny samolepící páskou a horní lišta má dva háčky k zavěšení. Lišty dodáváme nenalepené kvůli snadnější distribuci.
Lišty se nalepují po odstranění krycí fólie samolepícího pásu přiložením na obraz.
Délka lišt je 71 cm pro obraz B1 navýšku a 101 cm pro obraz B1 našíř).

Další příbuzné tituly jsou Karty s přehledem učiva a Záložky s přehledem učiva.

Seznam výukových obrazů (klikněte na obrázek pro detail)

Všeobecné:
Žirafa, (obj. č. 603101)


Český jazyk 1. ročník:
Abeceda, (obj. č. 601101)
A - hláska k Živé abecedě, (obj. č. 601102)
E - hláska k Živé abecedě, (obj. č. 601103)
I/Y - hláska k Živé abecedě, (obj. č. 601104)
O - hláska k Živé abecedě, (obj. č. 601105)
U - hláska k Živé abecedě, (obj. č. 601106)


Český jazyk 2. ročník:
Rozlišujeme 10 slovních druhů, (obj. č. 601201)
Odlišná výslovnost a psaní souhlásek, (obj. č. 601202)
Druhy vět, (obj. č. 601203)
Hlásky, (obj. č. 601204)


Český jazyk 3. ročník:
U podstatných jmen určujeme (obj. č. 601301)
Věta jednoduchá a souvětí (obj. č. 601302)
Vyjmenovaná slova (obj. č. 601303)


Český jazyk 4. ročník:
Shoda přísudku s podmětem (obj. č. 601401)
Slovní druhy ohebné, neohebné (obj. č. 601402)
U sloves určujeme (obj. č. 601403)
Vzory podstatných jmen (obj. č. 601404)
Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského (obj. č. 601405)
Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského (obj. č. 601406)
Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního (obj. č. 601407)


Matematika 2. ročník:
Malá násobilka, (obj. č. 602201)
Geometrické útvary a geometrická tělesa, (obj. č. 602202)


Angličtina:
Anglická abeceda (obj. č. 606101)
Anglické číslovky (1-20) (obj. č. 606102)
Časování slovesa TO DO (1-20) (obj. č. 606103)
Časování slovesa TO BE (1-20) (obj. č. 606104)